Disclaimer

 

Disclaimer

Iedere bezoeker, die toegang heeft tot de website van een Woord van Wijsheid en deze sites raadpleegt – voor welke doeleinden dan ook – stemt in met het onderstaande.

Een Woord van Wijsheid besteedt bij het verzamelen van de gegevens en informatie op de sites veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van deze informatie. Desalniettemin is het mogelijk dat er in de websites van een Woord van Wijsheid onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Lees altijd het etiket met productinformatie, voordat u een product gebruikt.

Woord van Wijsheid Originals

De producten (Woord van Wijsheid Originals) van een Woord van Wijsheid zijn niet bedoeld ter diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziektes en/of aandoeningen. Woord van Wijsheid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor eigen risico van de bezoeker. Als u vragen heeft over deze disclaimer,kunt u contact met ons opnemen via 0224 297 955 of via mail: info@woordvanwijsheid.nl.